លើកកំពស់បទពិសោធន៍ដោះប្រអប់ម៉ាករបស់អ្នក។

ព័ត៌មាន ៤

អនុញ្ញាតឱ្យម៉ាករបស់អ្នកធ្វើការនិយាយ។

នៅពេលដែលឧស្សាហកម្ម eCommerce បន្តរីកចម្រើន ម៉ាកយីហោកំពុងស្វែងរកការច្នៃប្រឌិតនូវបទពិសោធន៍ទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ពួកគេនូវបទពិសោធន៍ពិសេសដូចជាការលក់រាយភ្លាមៗទៅកាន់ទ្វារខាងមុខ។
មធ្យោបាយដែលម៉ាកខិតជិតការវេចខ្ចប់ខាងក្នុងអាចមានឥទ្ធិពលដូចផលិតផលនៅខាងក្នុងដែរ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 09-09-2022